ChordCafe

|
ค้นหาเพลง
TH / EN
The relaxing cafe where the bittersweet harmony of music surround you
http://chordcafe.com/

Blog

เรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่

แน่นอนว่าเราต้องเริ่มจากการตั้งสายแบบ basic กันก่อน standard tuning ของอูคูเลเล่คือ GCEA หรือจะเรียกว่าเป็น “C Tuning” ก็ได้ อูคูเลเล่ที่ใช้การตั้งสายแบบนี้คือ Soprano Concert และ Tenor (จะเหลือก็แต่ Baritone ที่ใช้วิธีการตั้งสายแบบ G Tuning) หากเราตั้งอูคูเลเล่ให้มีลักษณะดังรูป แต่ละสายจะมีระดับเสียง (pitch) คือ GCEA  หรือหากเราถืออูคูเลเล่หันหน้าออกจากตัวเอง เหมือนที่เวลากำลังเล่นเลย ตำแหน่งสายล่างสุดคือสาย 1 และไล่สูงขึ้นมาเรื่อยๆ จนสายบนสุดเราจะเรียกว่า สาย 4

ถัดมาเป็น DGBE Tuning หรือ Baritone Ukulele Tuning หรือ “G Tuning” การตั้งสายแบบนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวิธีการตั้งสายตามปกติของอูคูเลเล่แบบ Baritone หากใครที่เล่นกีตาร์ด้วย ก็จะคุ้นๆ ใช่มั้ยคะ สี่สาย DGBE ที่ว่านี้ก็จะเหมือนกับการตั้งสี่สายล่างของกีตาร์เป๊ะๆ เลยนั่นเองค่ะ

ADF#B Tuning หรือ “D Tuning” หากสังเกตให้ดี การตั้งสายแบบนี้จะมีความสัมพันธ์กับ standard tuning อยู่ สิ่งที่ต่างออกไปอยู่ตรงที่ ระดับเสียง (pitch) ที่สูงกว่าแบบ standard tuning หนึ่งเสียงเต็ม (1 whole tone) ใครที่ได้อ่านบทความ Fretboards คืออะไร? แล้วจะทราบว่า ระยะห่างของแต่ละเฟรดคือ 1/2 เสียง (half tone) ดังนั้น หากเลื่อนระดับเสียงจาก standard tuningให้ทุกสายสูงขึ้น 1 เสียงเต็มก็จะได้ ADF#B ค่ะ 

ไม่ว่าจะตั้งสายแบบไหน สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ลืมที่จะตั้งสายก่อนจะเล่นทุกครั้ง เพราะนอกจากเสียงที่ไพเราะ ไม่เพี้ยนแล้ว ยังเป็นการฝึกให้หูของเราชินกับโน๊ตที่ถูกต้อง ไม่ผิดคีย์ไปในตัวด้วยนะ

Related to เรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่

อูคูเลเล่
ukulele tuning
ตั้งสาย
เรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่

รูปเรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่


ชื่อเรื่อง
เรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่
เผยแพร่เมื่อ

อ่่านแล้ว
34098 ครั้ง
ลิงค์