ChordCafe

|
ค้นหาเพลง
TH / EN
The relaxing cafe where the bittersweet harmony of music surround you
http://chordcafe.com/

Terms of Use

ข้อตกลงการใช้บริการ

เว็บไซต์ Chordcafe.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลคอร์ดกีตาร์, คอร์ด Ukulele, คอร์ดเปียโน, Tab กีตาร์ และ เนื้อเพลง เป็นหลัก

นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับนักดนตรี อาทิเช่นบทความต่างๆเพื่อการศึกษา ข้อมูลคอร์ด รวบรวมข้อมูลศิลปิน อัลบั้ม และยังมีข่าวสารเกี่ยวกับด้านดนตรี ทั้งไทย และสากล ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้เป็นข้อมูลได้
 

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์

เนื่องจากเว็บไซต์มีส่วนที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ จึงมีข้อกำหนดในการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

  • ห้ามมิให้เผยแพร่ข้อความที่มีภาษาลามกอนาจาร หยาบคายหรือไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  • ห้ามมิให้เผยแพร่ข้อความที่มีข้อมูลเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมสินค้า หรือ การบริการใดๆ หรือเผยแพร่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
  • ห้ามมิให้เผยแพร่ข้อความที่เป็นขยะ(Spam) เช่นการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความ หรือภาษาที่ไม่สามารถอ่านได้โดยมนุษย์ หรือการพิมพ์ข้อความซ้ำๆ
  • ห้ามมิให้เผยแพร่ข้อความที่มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง, ศาสนา, หรือความเชื่อส่วนบุคคลที่จะเป็นการปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกทางสังคม รวมทั้งการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง

หากทางเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ตรวจพบเจอข้อความที่ไม่เหมาะสมใดๆภายใน เว็บไซต์ที่ถูกเผยแพร่โดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทางเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการลบได้ทันที่ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
 

การเปลี่ยนแปลงภายในเว็บไซต์

ข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ รูปลักษณ์เว็บไซต์ และการแสดงผลของเว็บไซต์ ChordCAFE สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้งานพบว่ามีข้อมูลในจุดใดไม่ถูกต้อง สามารถทำการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือนำออกจากเว็บไซต์ได้ ตามช่องทางติดต่อต่างๆในเว็บไซต์ และ Social Media
 

สงวนสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

ทางเว็บไซต์ได้พยายามเผยแพร่รูปภาพ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานเป็นหลัก หากผู้ใช้งานพบว่าเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ ทั้งรูปภาพ บทความ มีการอ้างสิทธ์การเป็นเจ้าของจากเว็บไซต์อื่นใดที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน สามารถทำการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไข นำออกจากเว็บไซต์ หรือแสดง Link กับไปยังเว็บไซต์แหล่งที่มาของเนื้อหาได้ ตามช่องทางติดต่อต่างๆในเว็บไซต์ และ Social Media
 

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

ภายในเว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้อาจมีการสนับสนุน หรือส่งเสริมการขาย หรือการให้เครดิต หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยผู้ใช้งานยอมรับทราบและตกลงว่าทางเว็บไซต์เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการเชื่อมโยงที่ผิดพลาด หรือข้อมูลใดๆของเว็บไซต์ปลายทางที่ได้มีการเชื่อมโยงไป
 

ข้อจำกัดในการรับผิดชอบความผิดพลาด

ข้อมูลต่างๆ รูปลักษณ์ หรือการแสดงผลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ อาจมีข้อผิดพลาดได้ เช่น ความผิดพลาดจากตัวสะกดอักษรที่ผิด, การให้ข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเป็นข้อมูลเก่า หรือการให้ที่มาไม่ถูกต้อง รวมทั้งความผิดพลาดจากเว็บไซต์โปรแกรมมิ่ง (coding) ทำให้เว็บไซต์แสดงผลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ การแสดงผลที่แต่งต่างกันจากบราวเซอร์ หรืออุปกรณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ทั้งหมด
 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ และผู้ใช้งาน อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทยตามบทบัญญัติ ว่าด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด