ChordCafe

|
ค้นหาเพลง
TH / EN
The relaxing cafe where the bittersweet harmony of music surround you
http://chordcafe.com/

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ และพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและปกป้องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์เองต้องมีการแจ้งให้กับผู้เยี่ยมชมทราบว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการ เก็บรวมรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างไรบ้าง
 

ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน หรือ ติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ โดย เว็บไซต์ ChordCAFE มิได้มีการเข้าถึง รวมรวม หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แต่เนื่องด้วยเว็บไซต์มีความจำเป็นต้องหารายได้จาก Partners โดยการนำเสนอโฆษณาในส่วนต่างๆของเว็บไซต์จากผู้ให้บริการโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สาม ดังนั้น เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น มีประโยชน์ในการนำเสนอ สินค้า หรือ บริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด บริการโฆษณาจากบุคคลที่สามจึงมีการรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่านได้ ขอให้ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ผู้ให้บริการโฆษณาเหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ตามที่แจ้งไว้ในข้อการรวบรวมข้อมูลแล้วว่าทางเว็บไซต์ ChordCAFE มิได้รวบรวมข้อมูลใดๆ ดังนั้นจึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆของผู้เข้าใช้งานทั้งสิ้น ทั้งในทางสาธารณะ รวมทั้ง Partners บุคคลที่สาม เนื่องจากทางเราไม่มีข้อมูลในส่วนนี้
 

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

ในเว็บไซต์ ChordCAFE อาจมีลิงค์สำหรับเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่นๆได้ ทั้งทางลิงค์ข้อความ ลิงค์รูปภาพ หรือ Banner โฆษณาต่างๆ โดยเว็บไซต์มิได้มีส่วนร่วมกับบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ปลายทาง หรือพันธมิตรต่างๆทั้งสิ้น ทาง ChordCAFEไม่มีส่วนกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ดังนั้น หากผู้ใช้งานได้มีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ปลายทางต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง
 

เด็กและเยาวชน

เนื่องด้วยทางเว็บไซต์ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีอายุเท่าไร เป็นเด็กเยาวชนหรือไม่ โดยหากท่านมีอายุตำกว่า 18 ปี ท่านสามารถเข้าใช้ และสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ได้ แต่หากข้อมูลส่วนใดไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน ทางเว็บไซต์จะแจ้งเตือนก่อนเข้าใช้งานในหน้านั้นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจฝ่ายเดียวของเว็บไซต์ ChordCAFE