เพลง Take My Hand (The Wedding Song) -

Capo on 1st fret

Intro : G | D | A | Bm D/F# || G | D | A | A 

G   D             A          Bm          D/F# 
  Forever seems like a long time But nothing seems like 
  G      D            A   Bm | D/F# 
a long time When I’m with you 
G  D                A               Bm      D/F# 
  I feel like I’m walking on waters Since the day that I asked
    G       D         A       Bm | D/F# 
your father, To let go of his daughter

G             D            A            Bm  D/F# 
 So give me your blessing, sir I’ll give her all that I’ve got 
G                 D        A 
  It doesn’t looks like much But it sure feels like a lot .. Let her

D       A             Bm  G | A 
* Take my heart and take my hand 
D      A            Bm   G | A 
Take my heart and take my hand 
D      A              Bm   A       G 
Take my heart and take my hand again and again 
A 
Right where we stand 

Instrument : G | D | A | Bm D/F# || G | D | A | A 

G  D                  A   Bm      D/F# 
I’ve never really know what love is But whatever it is
G     D     A   Bm | D/F# 
I feel it in your kiss
G              D                 A      Bm       D/F# 
You waltzed in like somebody planned it all I feel right where I belong
G          D            A    Bm | D/F# 
My knees are weak My heart is strong
G            D          A         Bm  D/F# 
So gimme your word and i'll give you all I’ve got
G              D         A 
No we don’t have much But it sure feels like a lot .. So

Repeat ( * , * )

Instrument : D | A | Bm | A | G | G | G | A 

D | A | Bm  A            G 
Ooh… Ooh…too good to be true
                                 A 
I wanna spend my life with you I wanna spend my life with you
D | A | Bm  A            G 
Ooh… Ooh…too good to be true
                                 A 
I wanna spend my life with you I wanna spend my life with you

Outro : D | A | Bm | A | G | G | G | A