ChordCafe

|
ค้นหาเพลง
TH / EN
The relaxing cafe where the bittersweet harmony of music surround you

Blog

เรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่

แน่นอนว่าเราต้องเริ่มจากการตั้งสายแบบ basic กันก่อน standard tuning ของอูคูเลเล่คือ GCEA หรือจะเรียกว่าเป็น “C Tuning” ก็ได้ อูคูเลเล่ที่ใช้การตั้งสายแบบนี้คือ Soprano Concert และ Tenor (จะเหลือก็แต่ Baritone ที่ใช้วิธีการตั้งสายแบบ G Tuning) หากเราตั้งอูคูเลเล่ให้มีลักษณะดังรูป แต่ละสายจะมีระดับเสียง (pitch) คือ GCEA  หรือหากเราถืออูคูเลเล่หันหน้าออกจากตัวเอง เหมือนที่เวลากำลังเล่นเลย ตำแหน่งสายล่างสุดคือสาย 1 และไล่สูงขึ้นมาเรื่อยๆ จนสายบนสุดเราจะเรียกว่า สาย 4

ถัดมาเป็น DGBE Tuning หรือ Baritone Ukulele Tuning หรือ “G Tuning” การตั้งสายแบบนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวิธีการตั้งสายตามปกติของอูคูเลเล่แบบ Baritone หากใครที่เล่นกีตาร์ด้วย ก็จะคุ้นๆ ใช่มั้ยคะ สี่สาย DGBE ที่ว่านี้ก็จะเหมือนกับการตั้งสี่สายล่างของกีตาร์เป๊ะๆ เลยนั่นเองค่ะ

ADF#B Tuning หรือ “D Tuning” หากสังเกตให้ดี การตั้งสายแบบนี้จะมีความสัมพันธ์กับ standard tuning อยู่ สิ่งที่ต่างออกไปอยู่ตรงที่ ระดับเสียง (pitch) ที่สูงกว่าแบบ standard tuning หนึ่งเสียงเต็ม (1 whole tone) ใครที่ได้อ่านบทความ Fretboards คืออะไร? แล้วจะทราบว่า ระยะห่างของแต่ละเฟรดคือ 1/2 เสียง (half tone) ดังนั้น หากเลื่อนระดับเสียงจาก standard tuningให้ทุกสายสูงขึ้น 1 เสียงเต็มก็จะได้ ADF#B ค่ะ 

ไม่ว่าจะตั้งสายแบบไหน สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ลืมที่จะตั้งสายก่อนจะเล่นทุกครั้ง เพราะนอกจากเสียงที่ไพเราะ ไม่เพี้ยนแล้ว ยังเป็นการฝึกให้หูของเราชินกับโน๊ตที่ถูกต้อง ไม่ผิดคีย์ไปในตัวด้วยนะ

Related to เรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่

อูคูเลเล่
ukulele tuning
ตั้งสาย
เรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่

รูปเรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่


ชื่อเรื่อง
เรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่
เผยแพร่เมื่อ

อ่่านแล้ว
10770 ครั้ง
ลิงค์