ChordCafe

|
ค้นหาเพลง
TH / EN
The relaxing cafe where the bittersweet harmony of music surround you
http://chordcafe.com/

วง / Band Group Artist

สุเทพ วงศ์กําแหง

วง สุเทพ วงศ์กําแหง

เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้รับการศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นจนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่จังหวัดบ้านเกิด ความมีแววของการเป็นนักร้องเริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียน โดยมักจะได้รับมอบหมายให้เป็นต้นเสียงร้องเพลงชาติที่โรงเรียนเสมอ ๆ